Zamówienia publiczne - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Dane teleadresowe

Adres Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Kielcach,
25-045 Kielce, ul. Kusocińskiego 51
Kierownik Ewelina WĄSOWICZ
telefon 0 41 349 29 30
fax 0 41 349 29 35
email szp@ki.policja.gov.pl
www PRZETARGI, ZAMÓWIENIA SPOŁECZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
   

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Rozdziału 4 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. (z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. z 2018 r. poz. 319 ze zm.)

"Dostawa 75 samochodów osobowych nieoznakowanych segment C" - Termin składania ofert: 24.19.2018 godz. 10:30


 Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:

 1. Sporządzanie i aktualizacja „Planu zamówień publicznych” w oparciu o dokumenty  z komórek organizacyjnych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Przygotowywanie, prowadzenie oraz dokumentowanie postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w KWP w Kielcach.
 3. Określanie trybu postępowania dotyczącego zamówień publicznych poniżej wartości 14 000 euro.
 4. Prowadzenie ewidencji wydatków ujętych w „Planie zamówień publicznych”.
 5. Bieżące opisywanie faktur i ich ewidencjonowanie.
 6. Udzielanie konsultacji prawnych w zakresie realizacji zamówień publicznych przez wydziały zaopatrujące KWP w Kielcach.
 7. Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla wydziałów zaopatrujących KWP.
 8. Sporządzanie sprawozdań w sprawie udzielonych zamówień publicznych.
 9. Prowadzenie archiwum udzielonych zamówień.
 10. Monitorowanie możliwości pozyskania środków pozabudżetowych pochodzących z Unii Europejskiej.
 11. Aktualizacja procedur udzielania zamówień publicznych w KWP w Kielcach.

   

 

Metryczka

Data publikacji 05.02.2009
Data modyfikacji 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sekcja Zamówień Publicznych KWP Kielce
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydiany KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Tarnowski
do góry