ROK 2008 - Pomoc publiczna - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc publiczna

ROK 2008

Informacja w zakresie realizacji pomocy publicznej w 2007 i 2008 roku:

 

Środki finansowe uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, fundacji, banków oraz instytucji ubezpieczeniowych.

 

 

Policja woj. świętokrzyskiego otrzymała pomoc publiczną w formie zwolnienia od opłaty
z tytułu podatku od nieruchomości, tj.:

- w 2007 roku:            15.145,00 zł,

- w 2008 roku:             25.491,00 zł.

 

Ponadto Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz jednostki terenowe Policji
woj. świętokrzyskiego w 2007 roku pozyskały środki finansowe wykorzystane w ramach zawartych porozumień i umów, z przeznaczeniem na ustawową działalność Policji, w tym:

- na Fundusz Wsparcia Policji kwota: 394.094,00 zł,

- z   tyt. darowizn rzeczowych kwota: 326.651,00 zł.

Metryczka

Data publikacji 15.02.2008
Data modyfikacji 14.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów KWP Kielce
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Różańska-Komorowicz Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Redaktor KWP Kielce
do góry