Art. 225 § 1 Kpa - Skargi i wnioski - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Art. 225 § 1 Kpa

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".


"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działanie osoby składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku

narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa,

zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje".


J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

Metryczka

Data publikacji 06.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Anna Lech Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny
do góry