Oświadczenia majątkowe - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe


 

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 


 

1. Komendant Miejski Policji w Kielcach - nadkom. Piotr Zalewski

2. Komendant Powiatowy Policji w Busku Zdroju - insp. Jakub Kosiń

3.  Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie - mł.insp.  Wojciech Miodek

4. Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie - mł. insp. Jarosław Kosik

5. Komendant Powiatowy Policji w Końskich -   insp. Waldemar Cisowski  

6. Komendant Powiatowy Policji w Opatowie - mł. insp. Ryszard Komański

Pliki do pobrania

 • 29.03.2017 13:49
  (pdf 4.24 MB)
 • 29.03.2017 13:51
  (pdf 3.67 MB)
 • 29.03.2017 13:51
  (pdf 3.5 MB)
 • 29.03.2017 13:52
  (pdf 3.61 MB)
 • 29.03.2017 13:52
  (pdf 3.29 MB)

Metryczka

Data publikacji 13.03.2007
Data modyfikacji 04.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Anna Lech
do góry