Tabelka - Informacja o składnikach majątku - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o składnikach majątku

 

 Lp. Zakres Pliki  Osoba
odpowiedzialna
Uwagi
 1. Sprzęt
łączności
i informatyki

-

imię i nazwisko: 
Edward Oleksiak 
tel. 47 802 27 73
komórka organizacyjna:
Wydział Łączności i Informatyki
KWP Kielce

email:

data ostatniej aktualizacji:

Oferta ważna do:

2. Sprzęt
techniki-policyjnej
-

imię i nazwisko:  Jakub Gilewski
tel. 47 802 28 17
komórka organizacyjna:
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji    
KWP Kielce

email:
data ostatniej aktualizacji:

Oferta ważna do:

 
3. Sprzęt
kwaterunkowy

-

imię i nazwisko: Dorota Cyran
tel. 47 802 28 18
komórka organizacyjna:
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji     
KWP Kielce

data ostatniej aktualizacji:

Oferta ważna do: 

 
4. Sprzęt
techniki
biurowej

-

imię i nazwisko: Kamila Kajdy-Skrzeczowska
tel.  47 802 28 19
komórka organizacyjna:
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji    
KWP Kielce

email:kamila.kajdy-skrzeczowska@ki.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:

     Oferta ważna do:    

 
5. Sprzęt
mundurowo-
żywnościowy

 

 

 

imię i nazwisko: Małgorzata Tokarczyk
tel.  47 802 28 15
komórka organizacyjna:
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji    
KWP Kielce

email:malgorzata.tokarczyk@ki.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:

Oferta ważna do: 06.11.2019 r.

6.

Sprzęt
transportu

 

imię i nazwisko:Robert Rutka
tel. 47 802 27 33
komórka organizacyjna:
Wydział Transportu KWP Kielce
email:robert.rutka@ki.policja.gov.pl

data ostatniej aktualizacji:

Oferta ważna do: 05.07.2020r.

 

 

 

7.

Sprzęt
kulturalno oświatowy

(RTV)

  

-

 

imię i nazwisko: Tomasz Marszałek
tel
: 47 802 28 35
komórka organizacyjna:
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji    
KWP Kielce

email:
data ostatniej aktualizacji:

Oferta ważna do:        

 
8.

Maszty

Antenowe

  -

imię i nazwisko: Aneta Odziemczewska
tel. 47 802 29 21
komórka organizacyjna:
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji     
KWP Kielce

email:
data ostatniej aktualizacji:

Oferta ważna do:

 
9. Materiały
i sprzęt
uzbrojenia

 -

imię i nazwisko:  Krzysztof Pękalski
tel. 47 802 28 16
komórka organizacyjna:
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji     
KWP Kielce

email:

data ostatniej aktualizacji:

Oferta ważna do:

 
10. Narzędzia -

imię i nazwisko:Janusz Baran
tel. 47 802 27 35
komórka organizacyjna:
Wydział Transportu KWP Kielce
email:janusz.baran@ki.policja.gov.pl

data ostatniej aktualizacji:

Oferta ważna do:

Metryczka

Data publikacji 10.04.2007
Data modyfikacji 22.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Wawrzycka
do góry